Du học nghề tiếng Đức trình độ A2, tốt hay không tốt?

Tiếng Đức trình độ A2, du học nghề được không? Câu trả lời là có.... Xem chi tiết